แคปชั่นวันครู ฉลองวันครูแห่งชาติ

แคปชั่นวันครู ฉลองวันครูแห่งชาติ แม้วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคม ในทุกปี ครู ผู้ถูกเปรียบเหมือนกับเรือจ้าง เป็นแม่พิมพ์ของชาติช่วยสั่งสอนศิษย์ให้เรียนรู้วิชา และอบรมสั่งสอนให้เติบโตเป็นคนดี จัดมาให้แล้ว แคปชันวันครู ที่ไม่ได้มีแค่ครู แต่มีความในใจของนักเรียนที่ถ่ายรูปกับครูก็ยังต้องมีด้วย!! พร้อมแล้วก็เก็บพิกัดใต้โพสต์นี้เลย! แคปชั่นวันไหว้ครู กวน ๆ ถึงไม่ได้เรียนครูมา ก็สอนให้เรียนรู้ได้นะ…